روز ششم

امروز خورشید از پشت زمین طلوع کرد. هیجان‌زده منظره را تماشا می‌کردم و فکر می‌کردم کاش می‌شد کمی از این‌ها را با خودم برگردانم برایت. هر چند راستش را بخواهی تنها نکته‌ی هیجان‌انگیز آن، تفاوتش با فیلم‌ها و عکس‌هایی بود که قبلاً دیده بودیم.

از نامه‌های یک فضانورد.

یک قانون ساده

Kobayashi : One cannot be betrayed, if one has no people.

کوبیاشی: اگه آدم کسی رو نداشته باشه، کسی نیس که بهش خیانت کنه.

بعدنوشت: چرا جدیداً تمام فیلم‌ها و داستان‌ها برام قابل پیش‌بینی شده‌ان؟ خب گناه دارم!

فاجعه

یک نفر را کشتن به اندازه‌ی کافی سخت نیست؟ چه‌طور این همه؟
مردها را کشتن به اندازه‌ی کافی سخت نیست؟ چه‌طور زن‌ها را؟
بزرگسالان را کشتن به اندازه‌ی کافی سخت نیست؟ چه‌طور بچّه‌ها را؟
اگر عوض اینجا، میانمار به دنیا می‌آمدم می‌کشتم یا کشته می‌شدم؟ می‌سوزاندم یا می‌سوختم؟
روی ما بچّه‌های آدم به اندازه‌ی کافی سیاه نیست؟ گیرم که با یک کلیک مموت سرتاپاش سیاه شود.
فردا روزی اگر یقه‌مان را گرفتند که چه کردید؟ لب گشودنمان حتّی، عذر بدتر از گناه نیست؟

قهوه‌ساز جهان‌گرد

دیروز رفتیم بیرون، به نیّت چهار پنج تا خرید کوچولو و بزرگ. همین طور که تو تهران به صورت کاتوره‌ای حرکت می‌کردیم تصمیم گرفتیم شام بریم بام تهران. خب دو تا دانشجوی آس‌وپاس که ماشین ندارن و قصد ندارن دربست بگیرن و از وسط مسیر می‌خوان برن بام و تاکسی گیرشون نمیاد و پیاده می‌رن و بعد می‌خوان پیاده برگردن رو تصوّر کنین. خوب تصوّر کنین. حالا به تصوّراتتون یه قهوه‌ساز تو دست یکی‌شون اضافه کنین. اصن یه وعضی!

حیف که هنوز اینجا هرزه‌نوشت شروع نشده، وگرنه کلّی حرف داشت این شبی که گذشت. ;)

پهنه‌ای که چندان وسیع نیست

این دست‌ها همیشه برای نوشتن نیستند، گاهی می‌خواهند باز شوند و کسی را بیاورند به پهنه‌ی سینه‌ام.

این است که خیلی وقت‌ها ساکت می‌شوم.

بعدنوشت: این روزها این را گوش می‌کنم.
ادامه‌ی مطلب