روز ششم

امروز خورشید از پشت زمین طلوع کرد. هیجان‌زده منظره را تماشا می‌کردم و فکر می‌کردم کاش می‌شد کمی از این‌ها را با خودم برگردانم برایت. هر چند راستش را بخواهی تنها نکته‌ی هیجان‌انگیز آن، تفاوتش با فیلم‌ها و عکس‌هایی بود که قبلاً دیده بودیم.

از نامه‌های یک فضانورد.

پهنه‌ای که چندان وسیع نیست

این دست‌ها همیشه برای نوشتن نیستند، گاهی می‌خواهند باز شوند و کسی را بیاورند به پهنه‌ی سینه‌ام.

این است که خیلی وقت‌ها ساکت می‌شوم.

بعدنوشت: این روزها این را گوش می‌کنم.
ادامه‌ی مطلب